Предисловие // Греков А. П. Фрески церкви Спаса Преображения на Ковалеве. — М., 1987. — С. 5–6.