Текстолоjа: крат. оглед. — Београд: Науч. књ., 1966. — 78 с.