Пoэтика старе руске књижевности. — Београд: Српска књижевна задруга, 1972. — 454 с. — На серб. яз.