Prerenasterea rusa: Cultura Rusiei in vremea lui Rubliov si а lui Epifanie Preainteleptul. (Stirsitul sec. al XIV-lea — inceputul sec. al XV-lea). — Bucuresti: Ed. Meridiane, 1975. — 299 р.: il. — (В-са de arta; 136).