Poetyka literatury staroruskiej. — Warszawa: Panstw. wyd. nauk., 1981. — 381 s.