Соседство книг // Литературознание и фольклористика: в чест на 70-годишнината на акад. Петър Динеков. — София, 1983. — С. 37–42.