Hva venter oss i del 21 arhundre? — Moskva: APN, 1990. — 70 s. — На норвеж. яз.