Vad har vi att vanta pa 2000-talet? — Moskva: APN, 1990. — 75 s. — Ha швед. яз.