.

(19961997), (19911997, 2001), . , . . , The Soldier and the Nation: The Role of the Military in Polish Politics, 19181985, Four Essays on East European Democratic Transformation, Political Sociology in Eastern Europe: A Trend Report and Bibliography, Socjologia wojska, Socjologia wielkiej przemiany, Socjaldemokracja wobec wyzwań XXI wieku, Socjologia polityki, Europa pokomunistyczna przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku, Refleksje o polskim interesie narodowym .; : , : ?, , . , , , , . . II .